onsdag 8. juni 2011

Lommedalen var under annen verdenskrig representert med «Lommedalstroppen» i Milorgs gruppe 13313, med operasjonsområde «Lommedalen og omegn». Boka Milorg 13313 Gruppens historie og opplevelser ble utgitt i 1948 av Chr. Dybwad Bokhandel, denne ble også benyttet som meldingssentral for Milorg i krigsårene. Flyttet til Apotekergården på Lysaker rundt 1940/41, og etablerte filial i Jarhuset under krigen. Ble utgitt i et begrenset opplag i kun 250 nummererte eksemplarer. Boken er skrevet av gruppesjef Jens Wulfsberg og Per O. Andresen og er på 142 sider.Igjennom tidenes løp har nok mange av disse få opprinnelige eksemplarene blitt borte samt at dette eksemplar fra en av gutta også begynner å forfalle. Jeg ønsker derfor å legge denne boken ut på nett i et format slik at boken blir vel bevart for eftertiden. Boken gir et unikt inblikk fra den spede start høsten 1940, struktur, oppbygning av 13313 frem til dimmiteringsdagen for hjemmestyrkene den 15.juli 1945.


Boken er velskrevet, kun kort tid etter krigens slutt og skildrer en tett sammensveiset gjeng og et meget godt kameratskap. Hverdagslivet i tjeneste, teori, trening, flyslipp, mobilisering, gruppe 13313 hadde som oppgave og holde forlegningsvakt og senere pågripe Jonas Lie. Han hadde barrikadert seg på Skallum gård i Bærum sammen med fylkesfører og nylig utnevnt leder av Statspolitiet Henrik Rogstad og daværende justisminister Sverre Riisnæs som på Lies ordre ble hentet til Skallum av SS-Hauptsturmführer Olaf T. Lindvig som da var stabsleder i Germanske-SS Norge. Sammenkomster, lotter, defilering, humor, på tur med engelske soldater og frigjøringsdagen i Norge den 8. mai 1945

Allerede den 11.mai ble noen jegere tatt ut for vakthold den da de første allierte flyvernes ankomst til Oslo. Den 13.mai satte vår daværende forvarssjef H.K.H kronprins Olav atter en gang satte foten på Norsk grunn og denne hendelse ble et minne for livet for de som ble tatt ut. Feiring av 17.mai, senere vakthold på slottsplassen på de alliertes dag den 30. juni, 168 kvinner og menn tjenestegjorde i denne troppen. Noen ofret livet, andre satt i tysk fangenskap, en flott bok om den norske motstandskampen